เทศกาลชิมชา วัฒธรรมชนเผ่าและของดีดอยแม่สลอง ครั้งที่ 26

“เทศกาลชิมชา ว

Read more

งานเทศกาลโล้ชิงช้า “ดอยแม่สลอง” กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ “บ่อ ฉ่อง ตุ๊” | 9-10 กันยายน 2566

กำหนดการจัดงานเทศกาล

Read more

ตารางเดินรถ (สองแถวสีเขียว) ขึ้นดอยแม่สลอง เริ่ม 1 ก.พ.66 นี้

สามารถมาเที่ยวดอยแม่

Read more