ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเดินรถ (สองแถวสีเขียว) ขึ้นดอยแม่สลอง เริ่ม 1 ก.พ.66 นี้

สามารถมาเที่ยวดอยแม่สลอง โดยรถประจำทางได้แล้ว ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เรื่อง ตารางเดินรถ (สองแถวสีเขียว)

เริ่ม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 097-224-8085

Loading