เชียงรายติดอันดับ 2 ที่มีสาขาของ 7-Eleven มากที่สุดในภาคเหนือ

เปิดดูทั้งหมด 89 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง