เชียงรายติดอันดับ 2 ที่มีสาขาของ 7-Eleven มากที่สุดในภาคเหนือ

เปิดดูทั้งหมด 165 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 2 ครั้ง