เชียงราย ติด 1 ใน 10 ที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด ในปี 2565

ที่มา : ThaiPBS

เปิดดูทั้งหมด 20 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง