โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม เปิดให้บริการตรวจรักษาฟันฟรี ทุกวัน

โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม เปิดให้บริการตรวจรักษาฟันฟรี ทุกวัน
– ขูดหินปูน
– อุดฟัน
– ถอนฟัน
สอบถามถามรายละเอียดเพิ่ม
และสำรองคิวได้ที่ 052-029888 หรือ 098-9551936

เปิดดูทั้งหมด 183 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 8 ครั้ง