ขอเชิญชม “การแข่งขันก๋องหลวงล้านนา” (ครั้งแรกของจังหวัดเชียงราย)

ครั้งแรกของจังหวัดเชียงราย การแข่งขันตีกลองหลวงถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ขอเชิญชม “การแข่งขันกล๋องหลวงล้านนา” (ครั้งแรกของจังหวัดเชียงราย) เนื่องในงานฉลองศาสนสถาน (ปอยหลวง) วัดแสงแก้วโพธิญาณ

ขอเชิญชมการแข่งขันตีกลองหลวงถวายเป็นพุทธบูชาแก่สาธุชนทั้งหลาย (ครั้งแรกของจังหวัดเชียงราย) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ (ครูบาอริยชาต) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เนื่องในงานฉลองศาสนสถาน(ปอยหลวง)

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนามรดกไทยมรดกโลกสืบต่อไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

ติดต่อสอบถาม คุณสมหวัง วังเขียว โทร.0933184555

เปิดดูทั้งหมด 36 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง