ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครเชียงรายลงพื้นที่ “กาดหลวง” เตรียมปรับพื้นที่เพิ่มตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดสะอาด

เทศบาลนครเชียงรายลงพื้นที่ “กาดหลวง” เตรียมปรับพื้นที่เพิ่มตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดสะอาด

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ลงพื้นที่กาดหลวง เตรียมปรับพื้นที่เพิ่มตลาดสดน่า ซื้อตลาดสดสะอาด

เราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่า หากตลาดสด มีความสะอาด มีพื้นที่ให้กับผู้บริโภค เชื่อว่าจะเป็นตลาดสดที่น่าซื้อ และมีคนเข้ามาจับจ่ายซื้อของมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิดที่จะทำให้ตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย เป็นแหล่งจับจ่ายของทุกคนในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งนักท่องเที่ยว เมื่อเราทำให้ผู้บริโภคเข้าตลาดมาก ก็จะทำให้การค้าขายดีขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจก็จะดีตาม

เทศบาลนครเชียงรายลงพื้นที่ “กาดหลวง” เตรียมปรับพื้นที่เพิ่มตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดสะอาด

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมพ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนพ่อค้า-แม่ค้าตลาดสดเทศบาล 1 นครเชียงราย (กาดหลวง) ต่อยอดให้ตลาดสดน่าซื้อมากขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการ ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล1 ทั้งขยายเส้นทางเข้าออกตลาดเพื่อรถฉุกเฉิน รถดับเพลิงเข้าออกได้สะดวก รวมทั้งทางระบายน้ำ และปรับปรุงแผงขายของให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายและถูกสุขลักษณะ

ทั้งนี้ การปรับปรุงตลาดสดเทศบาลฯ จะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มพื้นที่ให้ผู้บริโภค นั้นคือ พื้นการทำที่พักรอ หรือที่นั่ง เมื่อตลาดแล้วซื้อของหนัก ๆ ก็สามารถหยุดพักได้ และซื้อของในตลาดมารับประทานได้ ซึ่งจุดนี้จะสร้างจุดเด่นของตลาดน่าซื้อมากขึ้น และสามารถกระตุ้นการจับจ่ายซื้อสินค้ามากขึ้นตาม

เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053711333
https://www.facebook.com/chiangraicity.go.th

Loading