ท่องเที่ยวบทความ-สาระน่ารู้-โซเชียล-อื่นๆเทศกาลและงาน

“2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไว้สาพระธาตุดอยตุง” ..ขอเชิญร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

“2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไว้สาพระธาตุดอยตุง” ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2566 ณ วัดพระธาตุดอยตุง วัดน้อยดอยตุง และวัดศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

กำหนดการ

กำหนดการงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

วันที่ 5 มีนาคม 2566

ㆍ การเดินจาริกแสวงบุญ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ณ วัดศาลาเชิงดอย

ㆍ พิธีตักน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดน้อยดอยตุง

ㆍ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภช เทศน์สวดเบิกน้ำทิพย์ ณ วัดน้อยดอยตุง

ㆍ ชมการแสดง แสง สี เสียง ณ วัดพระธาตุดอยตุง

วันที่ 6 มีนาคม 2566

ㆍ พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดน้อยดอยตุง

ㆍ พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง ณ ลานพระธาตุดอยตุง

ㆍ ขบวนแห่รัตนสัตตนังสักการะพระธาตุดอยตุง

ㆍ พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา

ㆍ พิธีถวายเครื่องสักการะ พระธาตุดอยตุง

ㆍ พิธีสรงน้ำพระราชทาน ผ้าห่มพระธาตุพระราชทาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 053-150169

Loading