ท่องเที่ยวเทศกาลและงาน

เชิญชวนร่วมสืบสาน งานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา “หนึ่งเดียวในโลก” และงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

ประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา “หนึ่งเดียวในโลก” วันที่ 4-6 มีนาคม 2566

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมทำบุญ ในวันพระใหญ่เนื่องในวันมาฆบูชาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา ในระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2566

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการกระตุ้นการตลาดการท่องเที่ยว 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา กล่าวว่า

ประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา “หนึ่งเดียวในโลก” วันที่ 4-6 มีนาคม 2566

ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 มีวันสำคัญทางทางพระพุทธศาสนา และถือเป็นวันพระใหญ่ นั่นก็คือ “วันมาฆบูชา” หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โดยในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566  ความสำคัญในวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน  พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันจะมีการบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ เช่น ไปวัดรับศีล งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ถวายสังฆทาน ให้อิสระทาน (ปล่อยนกปล่อยปลา) ฟังพระธรรมเทศนาน้อมรำลึกถึงคำสอนสิ่งดีๆของพระพุทธเจ้า ในการไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี และเวียนเทียนรอบโบสถ์ในช่วงตอนเย็น

ประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา “หนึ่งเดียวในโลก” วันที่ 4-6 มีนาคม 2566
ประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา “หนึ่งเดียวในโลก” วันที่ 4-6 มีนาคม 2566

เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของจังหวัด สร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวล้านนา ในช่วงวันมาฆบูชาปีนี้ จังหวัดพะเยา มีกำหนดจัดงานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา ครั้งที่ 47  เนื่องในวันมาฆบูชา ในระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2566 ณ วัดติโลกอาราม อ.เมือง จ.พะเยา เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางน้ำในกว๊านพะเยา เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen ที่มีประวัติศาสตร์เรื่องเล่ามายาวนาน  และเป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อว่าเป็น”หนึ่งเดียวในโลก”

ประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา “หนึ่งเดียวในโลก” วันที่ 4-6 มีนาคม 2566
ประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา “หนึ่งเดียวในโลก” วันที่ 4-6 มีนาคม 2566

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยนักท่องเที่ยวทุกท่านสามารถลงเรือพายไปวัดติโลกอาราม และร่วมพิธีทางศาสนา ไหว้พระบูชาหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปหินทรายอายุกว่า 500 ปี ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดติโลกอาราม และร่วมเวียนเทียนบนวัดติโลกอารามได้ในช่วง 3 วันที่จัดงาน ตั้งแต่เวลา  08.00-20.00 น.ตามตารางลงเรือ

ตารางเวลาเดินเรือ งานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา ครั้งที่ 47

ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 ช่วงเชาเวลา 07.00 น.เชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม และร่วมพิธีเปิดงาน และล่องเรือไปเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม 3 รอบตั้งแต่เวลา 18.30 น.เป็นต้นไป นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ “ชม” ทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกดิน ฟังดนตรีเพลงเพราะยามเย็น และการแสดงศิลปวัฒนธรรม “ชิม” อาหารพื้นถิ่นของกินพื้นเมืองพะเยา“กาดระเบียงสุข” และ “ช้อป” ผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรม “กาดลำใจเวียง”,สินค้าชุมชน และสินค้าOTOP จังหวัดพะเยาได้ทุกวัน รวมกว่า 200 บูธ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. 

และในวันที่ 5 มีนาคม 2566 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีสักการะบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรและสร้างความรุ่งเรืองให้แก่จังหวัดพะเยา ,ชมขบวนแห่เครื่องสักการะจากอำเภอต่างๆ และชุมชนรอบกว๊านพะเยากว่า 20 ขบวน ,ชมการฟ้อนรำบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองกว่า 3,000 คน และชมประเพณีการฟ้อนผีของชาวล้านนา“ผีมด-ผีเม็ง” เป็นการฟ้อนรำเพื่อสังเวยผีบรรพบุรุษ ซึ่งชาวล้านนานับถือ ณ บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา

จังหวัดเชียงราย

ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2566

ในส่วนของจังหวัดเชียงราย  มีกำหนดจัดงานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 “2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”  จัดขึ้นในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ หรือเดือนหกเหนือของทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2566 ณ วัดพระธาตุดอยตุง วัดน้อยดอยตุง และวัดศาลาเชิงดอย ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ และประเทศใกล้เคียง ได้สักการะบูชาพระธาตุดอยตุงบูชนียสถานสำคัญ เป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิด (ปีกุน) ที่พุทธศาสนิกชน เคารพสักกะระบูชา ภายในงานในวันที่ 5 มีนาคม 2566 ในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมการเดินจาริกแสวงบุญ”เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ณ วัดศาลาเชิงดอย ในช่วงบ่ายเชิญร่วมพิธีตักน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์และชบวนแห่อัญเชิญน้ำทิพย์สรงน้ำพระธาตุดอยตุง , พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภช เทศน์สวดเบิกน้ำทิพย์ ณ วัดน้อยดอยตุง และในช่วงเย็นเชิญชมการแสดง แสง สี เสียง ณ วัดพระธาตุดอยตุง ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดน้อยดอยตุง, พิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง  ณ ลานพระธาตุดอยตุง, เชิญชมขบวนแห่รัตนสัตตนังสักการะพระธาตุดอยตุง, พิธีสืบชะตาหลวงล้านนา“รวมบุญคนเกิดปีกุนและทุกราศี” และพิธีถวายเครื่องสักการะพระธาตุดอยตุง และพิธีสรงน้ำพระราชทานและห่มผ้ารอบพระธาตุดอยตุง

ททท.สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมทำบุญในงานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา “หนึ่งเดียวในโลก”  และงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566   ในระหว่างวันที่      4-6 มีนาคม 2566

ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา โทร.054-485781 ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โทร. 053-150169, 081-8704150 และททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5 หรือ TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเขียงรายได้ที่เว็บไซต์ www.tourismchiangrai-phayao.com, www.checkinphayao.com เพจ Facebook : ททท.สำนักงานเชียงราย-พะเยา

Loading