เทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา ประจำปี 2566

เทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา ประจำปี 2566

เทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา ประจำปี 2566 วันที่ 9-18 มีนาคม 2566 ที่ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา

กำหนดการ เทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา ประจำปี 2566