เทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา ประจำปี 2566

เทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา ประจำปี 2566

เทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา ประจำปี 2566 วันที่ 9-18 มีนาคม 2566 ที่ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา

กำหนดการ เทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา ประจำปี 2566

เปิดดูทั้งหมด 297 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง