ที่เที่ยว

น้ำตกนางแลใน

น้ำตกนางแลใน อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพ/ข้อมูล : เพจเทศบาลตำบลนางแล ใส่ใจประชาชน
https://www.facebook.com/nanglaecr/posts/504073129692189/?locale=th_TH

น้ำตกนางแลใน ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ บ้านลิไข่ บ้านบริวารของบ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล ใน ป่าแม่ข้าวต้มห้วยลึก(ป่าสงวนแห่งชาติ) ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ไปทางทิศเหนือ ของถนนพหลโยธิน 14 กิโลเมตร จากทางแยกบ้านนางแลใน(บ้านเด่น) ไปถึงหมู่บ้านลิไข่(บ้านชาวเขา) ระยะทาง 5 กิโลเมตร

หลังจากเกิดอุทกภัยในปลายปี 2553 สร้างและเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศน์ที่สวยงาม น้ำตก ประกอบไปด้วยน้ำตกถึง 5 ชั้น ได้แก่ น้ำตกตาดฝน น้ำตกตาดราง น้ำตกใหม่ น้ำตกตาดถ้ำ และน้ำตกสี่ชั้น ระหว่างการเดินทางจะพบกับตาน้ำตกสภาพองน้ำตกมีความเป็นธรรมชาติมาก โดยน้ำตกแต่ละชั้นจะสูงชันขึ้นไปท่ามกลางต้นไม้ป่าเขานานาชนิด มีความร่มรื่นตลอดทางเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง การเดินทางเข้าน้ำตกโดยทางเท้าเลาะไปตามลำน้ำตก ระยะทาง 180 เมตรจะพบกับน้ำตกชั้นแรกคือน้ำตกตาดฝน ซึ่งเดิมจะมีต้นไม้ใหญ่เกาะริมโขดหินทำให้บริเวณน้ำตกเกิดละอองน้ำคล้ายฝนตกปรอย ๆ อยู่ตลอดเวลา

น้ำตกนางแลใน อ.เมือง จ.เชียงราย

เมื่อเดินเท้าดื่มดำกับความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 2 ข้างทางเข้าจากน้ำตกชั้นแรก ประมาณ 200 เมตรจนถึงน้ำตกชั้นที่ 2 มีลักษณะสายน้ำเซาะแผ่นหินขนาดใหญ่ไหลลงสู่แอ่งน้ำด้านหน้าน้ำตก ชาวบ้านท้องถิ่นให้ชื่อว่า “น้ำตกตาดราง”

จากน้ำตกตาดรางระยะทาง 450 เมตร ไปตามหว่างแนวเขาและลำน้ำตก จะถึงน้ำตกชั้นที่ 3 คือน้ำตกใหม่(ยังไม่ได้ตั้งชื่อ) และเดินต่อไปอีก 350 เมตรจะพบกับน้ำตกตาดถ้ำ โดยลักษณะในอดีตใต้น้ำตกจะมีโพรงหรือถ้ำอยู่ใต้น้ำตก ผู้รักการผจญภัยและรักธรรมชาติสามารถ เดินเรียบเชิงเขาที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งบางระยะไต่ผ่านโขดหินกลางน้ำจะพบกับน้ำตกชั้นสุดท้าย “น้ำตกสี่ชั้น”

นอกจากนี้ ก่อนถึงน้ำตกนางแลในที่มีทัศนียภาพสวยงามมากมายเช่น ป่าไม้สมบูรณ์ 2 ข้างทาง มีหนองน้ำสาธารณะ มีลักษณะเป็นบึง น้ำสีเขียว ตลอดปี อยู่ท่ามกลางทุ่งนาบรรยากาศเย็นสบาย ร่มรื่น

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลตำบลนางแล 053 706 017

Loading