ที่เที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวตำบลนางแล อ.เมืองเชียงราย

แหล่งท่องเที่ยวตำบลนางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

แหล่งท่องเที่ยวตำบลนางแล มีทั้งหมด 4 สถานที่ ตามที่เทศบาลตำบลนางแลได้รวบรวมไว้ดังนี้

1.นาขั้นบันไดนางแลใน

นาขั้นบันไดนางแลใน – แหล่งท่องเที่ยวตำบลนางแล

“นาขั้นบันได” เป็นภูมิปัญญาในการทำนาบนภูเขาที่มีความลาดชัน เราสามารถเดินทางไปชมกันได้ที่บ้านนางแลใน เดินทางจากตัวเมืองเชียงรายมาประมาณครึ่งชั่วโมง ผ่านหมู่บ้าน ทุ่งนา มาจนถึงหมู่บ้านลิไข่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าลาหู่ ที่ทำนาขั้นบันไดมาเป็นรุ่นสู่รุ่น และยังมีตำนานแม่น้ำนางแลในอีกด้วย ฯลฯ

2.ดอยดินแดง เครื่องปั้นดินเผา (Doy Din Dang Pottery)

เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง – แหล่งท่องเที่ยวตำบลนางแล

ดินแดงตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2534 งานเซรามิคของบ้านดอยดินแดง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งานเซรามิคประเภทเครื่องถ้วย จาน ชาม ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร รวมไปถึงแจกัน กระถาง และ เครื่องประดับตกแต่งอาคาร  กับผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจุดเด่นของเครื่องปั้นดินเผาของบ้านดอยดินแดง คือ การใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติภายในท้องถิ่น เช่น ดินในท้องถิ่น ขี้เถ้าฟาง ขี้เถ้าไม้ไผ่ ชื่อ ดอยดินแดง ก็มีที่มาจากสีของดินที่อยู่ภายในพื้นที่นั่นเอง

3. โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา

โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา หรือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแล – แหล่งท่องเที่ยวตำบลนางแล

โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา หรือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลนางแล ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุดอยโอ่ง 
ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศาสตร์ล้านนา และเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านต่าง ๆ ภายในศูนย์มีกิจกรรมเผยแพร่วิชาแพทย์ทางเลือกแห่งล้านนาโบราณ โดยพระเมธาวินทร์ แสนธิ เป็นผู้ฝึกสอน วิชาแพทย์ทางเลือกแห่งล้านนาโบราณนั้นจะใช้พืชสมุนไพรในการรักษา ทั้งการตอกเส้น การย่ำขาง การนอนย่างสมุนไพร แช่เท้าสมุนไพร สปาสุ่มไก่ การเช็ดใบไม้ และการแหกเขาควายฟ้าผ่า ลักษณะภายในศูนย์จะมีซุ้มหลายซุ้ม จัดแสดงสมุนไพรสำหรับใช้ในการรักษาแบบล้านนาโบราณ และมีแคร่ไม้ไผ่สำหรับให้บริการนวดเพื่อการรักษาแบบล้านนาโบราณแก่ผู้ที่มาเยียมชม

4.น้ำตกนางแลใน

น้ำตกนางแลใน – แหล่งท่องเที่ยวตำบลนางแล

ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ บ้านลิไข่ บ้านบริวารของบ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล ใน ป่าแม่ข้าวต้มห้วยลึก(ป่าสงวนแห่งชาติ) ห่างจากตัวเมืองเชียงราย ไปทางทิศเหนือ ของถนนพหลโยธิน 14 กิโลเมตร จากทางแยกบ้านนางแลใน(บ้านเด่น) ไปถึงหมู่บ้านลิไข่(บ้านชาวเขา) ระยะทาง 5 กิโลเมตร หลังจากเกิดอุทกภัยในปลายปี 2553 สร้างและเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศน์ที่สวยงาม น้ำตก ประกอบไปด้วยน้ำตกถึง 5 ชั้น ได้แก่ น้ำตกตาดฝน น้ำตกตาดราง น้ำตกใหม่ น้ำตกตาดถ้ำ และน้ำตกสี่ชั้น ระหว่างการเดินทางจะพบกับตาน้ำตกสภาพองน้ำตกมีความเป็นธรรมชาติมาก โดยน้ำตกแต่ละชั้นจะสูงชันขึ้นไปท่ามกลางต้นไม้ป่าเขานานาชนิด มีความร่มรื่นตลอดทางเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง การเดินทางเข้าน้ำตกโดยทางเท้าเลาะไปตามลำน้ำตก ระยะทาง 180 เมตรจะพบกับน้ำตกชั้นแรกคือน้ำตกตาดฝน ซึ่งเดิมจะมีต้นไม้ใหญ่เกาะริมโขดหินทำให้บริเวณน้ำตกเกิดละอองน้ำคล้ายฝนตกปรอย ๆ อยู่ตลอดเวลา

เมื่อเดินเท้าดื่มดำกับความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 2 ข้างทางเข้าจากน้ำตกชั้นแรก ประมาณ 200 เมตรจนถึงน้ำตกชั้นที่ 2 มีลักษณะสายน้ำเซาะแผ่นหินขนาดใหญ่ไหลลงสู่แอ่งน้ำด้านหน้าน้ำตก ชาวบ้านท้องถิ่นให้ชื่อว่า “น้ำตกตาดราง”

จากน้ำตกตาดรางระยะทาง 450 เมตร ไปตามหว่างแนวเขาและลำน้ำตก จะถึงน้ำตกชั้นที่ 3 คือน้ำตกใหม่(ยังไม่ได้ตั้งชื่อ) และเดินต่อไปอีก 350 เมตรจะพบกับน้ำตกตาดถ้ำ โดยลักษณะในอดีตใต้น้ำตกจะมีโพรงหรือถ้ำอยู่ใต้น้ำตก ผู้รักการผจญภัยและรักธรรมชาติสามารถ เดินเรียบเชิงเขาที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งบางระยะไต่ผ่านโขดหินกลางน้ำจะพบกับน้ำตกชั้นสุดท้าย “น้ำตกสี่ชั้น”

นอกจากนี้ ก่อนถึงน้ำตกนางแลในที่มีทัศนียภาพสวยงามมากมายเช่น ป่าไม้สมบูรณ์ 2 ข้างทาง มีหนองน้ำสาธารณะ มีลักษณะเป็นบึง น้ำสีเขียว ตลอดปี อยู่ท่ามกลางทุ่งนาบรรยากาศเย็นสบาย ร่มรื่

ภาพ/ข้อมูล : เทศบาลตำบลนางแล 053 706 017

Loading