“ไหล่ยก อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน” ลิ้นจี่แม่ใจ จ.พะเยา .. 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว!! สั่งจองได้แล้ววันนี้

“ไหล่ยกอกตั้ง หนามหด ก้นป้าน” ลิ้นจี่แม่ใจ จ.พะเยา .. 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว!!

“ไหล่ยก อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน” ลิ้นจี่ ลิ้นจี่ และ ลิ้นจี่ … 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว!!

ขอเชิญ “สั่งจอง” ลิ้นจี่คุณภาพของจังหวัดพะเยา จากเกษตรกรโดยตรง ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป …

1. แปลงใหญ่ลิ้นจี่ทุกหมู่บ้าน ตำบลศรีถ้อย โทร. 081-0355795

2. แปลงใหญ่ลิ้นจี่ตำบลศรีถ้อย หมู่ 7,8 โทร.091-3022833

4. แปลงใหญ่ลิ้นจี่ทุกหมู่บ้านตำบลเจริญราษฎร์ โทร. 089-4817755

5. แปลงใหญ่ลิ้นจี่ทุกหมู่บ้านตำบลแม่สุก โทร.062-5615402

6. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย โทร. 084-9498146

7.วิสาหกิจชุมชนสามัคคีลิ้นจี่ห้วยเคียน โทร. 097-9411159

“ไหล่ยกอกตั้ง หนามหด ก้นป้าน” ลิ้นจี่แม่ใจ จ.พะเยา .. 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว!!

วิดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่คุณภาพจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

“ไหล่ยกอกตั้ง หนามหด ก้นป้าน” ลิ้นจี่แม่ใจ จ.พะเยา ..1 ปี มีเพียงครั้งเดียว!!

“#ไหล่ยกอกตั้ง หนามหด ก้นป้าน” ลิ้นจี่ ลิ้นจี่ และ ลิ้นจี่ 🚩1 ปี มีเพียงครั้งเดียว‼

โพสต์โดย เชียงรายโฟกัส เมื่อ วันพุธที่ 29 มีนาคม 2023

https://www.facebook.com/watch/?v=167732386148477

ลิ้นจี่ #ลิ้นจี่แม่ใจ#ลิ้นจี่พะเยา#ไหล่ยกอกตั้งหนามหดก้นป้าน#สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

เปิดดูทั้งหมด 338 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง