ข่าวประชาสัมพันธ์

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดแสดงสินค้าลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย และจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายแบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล 31 มี.ค. – 2 เม.ย. นี้

งานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายเเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ครั้งที่ 1

วันนี้ (31 มีนาคม 2566) ที่ห้างบิ๊กซี เชียงราย 2 (บ้านดู่) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 4” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยและการจ้างงานเพิ่มขึ้น โดยมี นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสินค้าที่มีชื่อเสียงขึ้นชื่อตลอดจนสินค้าของฝากของที่ระลึก มาจัดแสดงและจัดจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาและลดราคาให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงได้มาเลือกซื้อเลือกหา

นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นสินค้าไฮไลต์ที่ทางพาณิชย์นำมา มีทั้งหมดจำนวน 6 รายการ ได้แก่

  • หมูเนื้อแดง
  • น่องไก่ติดสะโพก
  • ไข่ไก่
  • น้ำตาลทราย
  • น้ำมันพืชปาล์ม
  • ข้าวสาร

ซึ่งมีราคาต่ำกว่าท้องตลาด 20 – 40% นอกจากนี้ยังมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิตผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน จำนวนครั้งละ 100 คูหา เช่น จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำพูน สตูล และจังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น

งานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายเเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ครั้งที่ 1

ในส่วนภาคบ่ายของวันเดียวกันนี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานเปิด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้า GI Chiang Rai & Brand Plus+ เชียงรายแบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1” โดยมี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการเครือข่ายร้านค้า ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

งานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายเเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ครั้งที่ 1

โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างความสนใจให้มีผุ้มาจับจ่ายใช้สอยตลอดการจัดงาน กิจกรรมส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการบริเวณจุดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบการไลฟ์สดผ่านสื่อออนไลน์ ที่ได้รับความนิยม เพื่อเพิ่มการรับรู้และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม การมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียน อีกด้วย

สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า GI Chiang Rai & Brand Plus+ เชียงรายแบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้สู่ชุมชน โดยเฉพาะเรื่องของวัตถุดิบและอาหารที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ประจำถิ่น กระทรวงพาณิชย์จึงได้ดำเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ เร่งขยายตลาดสินค้าไทยแล้ว ยังให้ความสำคัญการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ซึ่งเป็นการคุ้มครองว่าสินค้าเกษตรชิ้นนั้นเป็นสินค้าเฉพาะถิ่น พื้นที่อื่นไม่สามารถนำชื่อไปใช้ และเสมือนเครื่องยืนยันถึงคุณภาพสินค้าอีกด้วย

งานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายเเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ครั้งที่ 1

จึงเป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดและเพิ่มมูลค่าอย่างมาก ประกอบกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีแผนในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มข้นให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยมีเป้าหมายในการผลักดันสินค้า โลคัล พลัส จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่

  • 1. กลุ่ม BCG ที่มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สินค้าออแกนิค
  • 2. กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ที่ต้องการรักษาภูมิปัญญาเฉพาะถิ่น คุณค่าทางวัฒนธรรม และ
  • 3. กลุ่มสินค้านวัตกรรมที่ต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าชุมชน ประกอบกับจังหวัดเชียงรายให้ความสำคัญในการพัฒนายกระดับ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า GI และผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ เชียงรายแบรนด์ และได้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้า GI ของจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ อีกด้วย

// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Loading