จังหวัดเชียงราย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566

จังหวัดเชียงราย เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

วันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงต้องไม่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และกล่าวต่อไปว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมผนึกกำลังกันปฏิบัติหน้าที่ ดูแลบริหารจัดการ พื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มแข็ง ดำเนินงานตามแนวทางของส่วนกลาง และตามนโยบายของจังหวัดที่ได้สั่งการ ให้มีการตั้งด่านชุมชน จุดตรวจ จุดบริการ มีการแบ่งพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของจังหวัด พร้อมทั้งกล่าวอวยพรสงกรานต์ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งในการปฏิบัติงาน

พร้อมกันนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย (คปภ.) ร่วมกับชมรมประกันภัยจังหวัดเชียงราย ได้มอบสิ่งของ เครื่องดื่ม เครื่องบริโภค และอุปกรณ์จราจร แก่จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจ จุดสกัด ด่านชุมชน และหน่วยบริการประชาชน ในช่วงระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ภาพ-ข่าว

เปิดดูทั้งหมด 11,120 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง