ท่องเที่ยวที่กิน-ดื่ม-คาเฟ่ที่เที่ยว

แผนที่ท่องเที่ยว “ผาฮี้” และเบอร์โทรจองห้องพัก โฮมสเตย์

ดอยผาฮี้ (ภาพ : ททท.สำนักงานเชียงราย)

“ผาฮี้” เปิดการท่องเที่ยวแล้ว ไปเที่ยวได้

ดอยที่บรรยากาศดี กาแฟอร่อย ทุกร้านสามารถมองเห็นวิวหลักล้านที่เบื้องหน้าเป็นภูเขาและผืนป่า และจุดที่ไม่ควรพลาดคือ จุดชมวิวของหมู่บ้านซึ่งเป็นระเบียงกว้างๆ สามารถมองเห็นวิวภูเขาที่สวยงามได้ และมีชิงช้าของชาวอาข่าตั้งอยู่ด้วย

เบอร์โทรจองห้องพัก โฮมสเตย์ บ้านผาฮี้ ม.10 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เบอร์โทรจองห้องพัก โฮมสเตย์ บ้านผาฮี้ ม.10 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เบอร์โทรจองห้องพัก โฮมสเตย์ บ้านผาฮี้ ม.10 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

มองหาดอยที่บรรยากาศดี วิวหลักล้าน และกาแฟอร่อยๆ ต้องไม่พลาดกับดอยผาฮี้ โดยดอยผาฮี้หรือบ้านผาฮี้ตั้งอยู่ทีอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นหมู่บ้านของชาวอาข่า มีการปลูกกาแฟเป็นอาชีพ อีกทั้งมีการผลิตกาแฟส่งออกในหลายๆประเทศ หมู่บ้านในดอยผาฮี้จะถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา มีบรรยากาศเย็นสบาย และมีวิวที่สวยงาม โดยดอยผาฮี้มีร้านกาแฟหลากหลายร้านให้เลือกดื่ม ซึ่งแต่ละร้านก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไป และทุกร้านสามารถมองเห็นวิวหลักล้านที่เบื้องหน้าเป็นภูเขาและผืนป่า

และจุดที่ไม่ควรพลาด คือ จุดชมวิวของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นระเบียงกว้างๆสามารถมองเห็นวิวภูเขาที่สวยงามได้ และมีชิงช้าของชาวอาข่าตั้งอยู่ด้วย

แผนที่ท่องเที่ยวบ้านผาฮี้ และเบอร์โทรจองห้องพัก โฮมสเตย์ บ้านผาฮี้ ม.10 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.โป่งงาม โทร 053709582 (วันและเวลาราชการ)

Loading