ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า(เตรียมการ) ประจำปี 2567

ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า(เตรียมการ) ประจำปี 2567

นายวิทยา บัวพล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) ได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า(เตรียมการ) บริเวณจุดชมทิวทัศน์”ยอดภูชี้ฟ้า” ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2567 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากร ธรรม ชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนตกหนัก การเดินทางขึ้น”ยอดภูชี้ฟ้า“ค่อนข้างลำบาก ถนนลื่น เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ.2567 โดยอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณจุดชมทิวทัศน์”ยอดภูชี้ฟ้า”ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2567  

เพื่อให้การบริหารจัดแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศ ในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร และเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยว จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) บริเวณจุดชมทิวทัศน์ยอดภูชี้ฟ้า

ประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า(เตรียมการ) ประจำปี 2567

Loading