ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทัพอากาศเตรียมตั้งศูนย์กลางภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการใช้โดรนแก้ไขไฟป่าหมอกควัน พร้อมแผนพัฒนาสนามบิน (ฝูงบิน 416)

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานแสดงขีดความสามารถสนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416) รองรับการเป็นศูนย์กลางภารกิจการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย เรืออากาศเอก นายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน พร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่ากองทัพอากาศได้จัดทำแผนงานพัฒนาพื้นที่สนามบินเชียงราย (ฝูงบิน 416) หรือ สนามบินเก่า เพื่อให้เป็นศูนย์กลางภารกิจการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พร้อมพัฒนาสนามบินให้มีขีดความสามารถในการรองรับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางอากาศ เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และภารกิจช่วยเหลือประชาชน การใช้เฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินจากพื้นที่ห่างไกลให้เข้ารับการรักษาต่อโรงพยาบาลที่มีความพร้อม การแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดภาคเหนือตอนบน ตลอดจนให้การช่วยเหลือประชาชนกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนกรณีการเกิดภัยพิบัติ ระหว่างปี 2566 – 2568

เมื่อมีการพัฒนาสนามบินแล้วประชาชนยังสามารถเข้ามาใช้บริการพื้นที่สนามบินเพื่อออกกำลังกายได้ปกติ ซึ่งกองทัพอากาศยังมีแผนการปรับปรุงถนนรองรับการเดินวิ่งและการออกกำลังกายสำหรับประชาชน อีกทั้งยังอนุญาตให้รถยนต์ทั่วไปสามารถผ่านเข้า-ออกพื้นที่ได้ แต่ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินอย่างเคร่งครัด

แผนพัฒนาสนามบิน (ฝูงบิน 416) ปี 2566-2568

แผนพัฒนาสนามบิน (ฝูงบิน 416) โดยเป็นแผนงานระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566 ซึ่งจะมีการสร้างถนนเพื่อเพิ่มยุทธการและการบิน ติดตั้งระบบไฟสัญญาน ไม้กั้นรั้วชั่วคราว ฯลฯ ปี 2567 สร้างเส้นทางวิ่งออกกำลังกายทางทิศเหนือจรดทิศใต้ ซึ่งอยู่นอกรันเวย์ในปัจจุบัน และสร้างถนนอ้อมรันเวย์ทางทิศเหนือพร้อมไหล่ทาง จากนั้นในปี 2568 จะปรับปรุงรันเวย์ ทางขับและลานจอดอากาศยานทั้งหมด สร้างรั้วแนวกั้นพื้นที่การบินต่อไป …

ข่าว/ภาพ : เทศบาลนครเชียงราย และ ท้องถิ่นนิวส์
https://www.facebook.com/chiangraicity.go.th/posts/pfbid02SRcaCQKMKsXYbwxwhpB8tfz2Z9YfjaNGRn64NBhJ9d58pVR7fMcVyranPd2mtFsJl
https://www.facebook.com/photo/?fbid=742376661228652&set=a.508081444658176

Loading