ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด 19 Moderna Bivalent

ขอเชิญชวน บุคลากร รพ.เชียงรายฯ และ ประชาชนทั่วไป ฉีดวัคซีนโควิด 19 Moderna Bivalent

ในวันศุกร์ที่ 23,30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ จุดบริการมวลชนสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 50 ปีอนุสรณ์

วัคซีนโควิด 19 ชนิดไบวาเลนท์ (Bivalent) เป็นวัคซีนโควิดรุ่นใหม่ หรือรุ่นที่ 2 ของบริษัท Moderna เป็นวัคซีน 2 สายพันธุ์

องค์การอนามัยโลกมีข้อแนะนำให้ใช้วัคซีนโมเดอร์นา bivalent เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโมเดอร์นา 2 เข็มขึ้นไป ซึ่งจะช่วยลดการติดเชื้อแบบมีอาการได้ประมาณ 28-58 % ความปลอดภัยไม่ต่างกับวัคซีนรุ่นแรก ชนิด Monovalent สามารถใช้ชนิด monovalent และ bivalent มาเป็นเข็มกระตุ้นได้

ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนโควิด 19 มาแล้ว และต้องการฉีดวัคซีนไบวาเลนท์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ควรเว้นระยะห่าง จากวัคซีนเข็มก่อนหน้า ดังนี้

  • ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนไบวาเลนท์เป็นเข็มที่ 3 ควรมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
  • ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนไบวาเลนท์เป็นเข็มที่ 4 ควรมีระยะห่างจากเข็มที่ 3 เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือน
  • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด 19 และเคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม แนะนำให้ฉีดวัคซีนไบวาเลนท์หลังติดเชื้ออย่างน้อย 6 เดือน
  • สำหรับการฉีดวัคซีนไบวาเลนท์ตั้งแต่เข็มที่ 5 เป็นต้นไป ปัจจุบันข้อมูลการศึกษายังคงจำกัด การเข้ารับวัคซีนจึงเป็นไปตามความสมัครใจและตามดุลพินิจของแพทย์

ข้อมูลจาก : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 053 910 600
https://www.facebook.com/crhospital/posts/pfbid02hmnW17XEdMGYjbHytLB8UGVF8U7Phr8pHqJ5rQc7CU7J2dK1upxunoT3rBcW7Fo6l

Loading