ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จัดโครงการธรรมยาตราสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย

จัดขบวนธรรมยาตราเฉลิมพระเกียรติ และฉลองสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2554 จากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย สู่พระธาตุดอยตุง
พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจริญพรว่า คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย จัดโครงการธรรมยาตราสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2554 รวม 3 วัน เริ่มต้นจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง แล้วสิ้นสุดที่วัดพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 750 ปีเมืองเชียงราย

นอกจากนี้เพื่อเปิดโอกาสให้พระสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เผยแผ่หลักธรรม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 750 รูป ตลอดจนผู้นำองค์กรทางพุทธศาสนา นักศึกษา นักเรียนและประชาชน จำนวน 5,250 คน ซึ่งกำหนดเปิดโครงการ จัดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนา และพิธีมอบธงธรรมยาตรา ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตั้งแต่เวลา 08.00น.เป็นต้นไป

จากนั้นเวลา 09.00น.เคลื่อนขบวนธรรมยาตราออกจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชไปวัดขัวแคร่ ตำบลบ้านดู่ ไปวัดห้วยพลู ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง พระสงฆ์ปักกลด

ส่วนในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดห้วยพลู จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา แล้วธรรมยาตราจากวัดห้วยพลูไปวัดกาสา ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน แล้วต่อไปวัดสันกอง ตำบลสันกอง อำเภอแม่จัน พระสงฆ์ปักกลด

ส่วนในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดสันกอง จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา แล้วธรรมยาตราจากวัดสันกองไปวัดน้อยดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย

จากนั้นขบวนธรรมยาตราถึงวัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีถวายสักการะพระธาตุดอยตุง สวดมนต์ และเจริญสมาธิภาวนา มอบเกียรติบัตรเป็นการเสร็จสิ้นโครงการธรรมยาตราสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย

ภาพข่าวพิธีเปิดโครงการตามลิงค์นี้ครับ
http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?topic=157182.0

ข่าว : สวท.เชียงราย

Loading