คืนนี้ (20/06/66) อย่าลืมสำรองน้ำไว้! มีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 06.00 น. หากดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย น้ำในบางพื้นที่อาจไหลอ่อนถึงไม่ไหล ทั้งนี้อาจต้องอาศัยระยะเวลา 2-3 วัน ในการจ่ายน้ำเข้าระบบท่อ เพื่อให้เต็มระบบตามปกติ

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 20 มิถุนายน 2566

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงท่อระบบจ่ายน้ำ
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 06.00 น.

ตามประกาศการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย นั้น เป็นการดำเนินการท่อขนาด 500 มม. ซึ่งเป็นท่อขนาดใหญ่ ทำให้ใช้เวลาในการดำเนินการนานกว่าปกติ และอาจทำให้น้ำในระบบท่อถูกจ่ายไปจนหมด และหากดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย น้ำในบางพื้นที่อาจไหลอ่อนถึงไม่ไหล ทั้งนี้อาจต้องอาศัยระยะเวลา2-3 วัน ในการจ่ายน้ำเข้าระบบท่อ เพื่อให้เต็มระบบตามปกติ (พื้นที่ปลายท่อ) การประปาส่วนภูมิภาคจึงขอให้ลูกค้าสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ดำเนินการและช่วงที่น้ำยังไม่เต็มระบบเส้นท่อด้วยค่ะ

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

  • ถ.ไกรสรสิทธิ์ ถ.สิงหไคล ฝั่งซ้าย (ชุมชนเกาะลอย ศรีบุญเรือง,กองยาว,โรงต้ม,โรงฆ่าสัตว์,รั้วเหล็ก)
  • ต.รอบเวียง (ถ.เด่นห้า,หน้าค่าย,วัดใหม่หน้าค่าย,ฮ่องสี่,ป่างิ้ว,หนองปิ้ง,หนองเหี่ยง,หน้าศูนย์วิจัย)
  • ถ.พ่อขุน,รอบเกาะ,กาะทอง,ชัวยาว,สันติ,บ้านไร่,สหมิตร,กกโท้ง,แควหวาย,หน้าสนามกีฬา,เวียงบูรพา,
    ถ.วัดพระนอน,ก้างบอกไฟ,หนองบัว,ศรีทรายมูล,สวยริมกรณ์,ดอยสะเก็น,อ้อมดอย,กุลพันธ์วิลล์
  • พื้นที่ ต.ท่าสาย และ อ.เวียงชัย

ประกาศ ณ วันที่ : 15 มิถุนายน 2566

ประกาศ “ท่อประปาแตกฉุกเฉิน!!” วันนี้หยุดจ่ายน้ำ เวลา 12.00 – 16.00 น. บริเวณ ต.ท่าสาย

ท่อประปาแตกฉุกเฉิน บริเวณ ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

แหล่งข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงราย กปภ.
https://www.facebook.com/photo?fbid=3081479885487275&set=a.1439263106375636

เปิดดูทั้งหมด 278 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง