บทความ-สาระน่ารู้-โซเชียล-อื่นๆ

กรมการท่องเที่ยว เตือน!! ระวังอดบิน..ห้ามถ่าย ห้ามแคป Boarding Pass เพื่อใช้ขึ้นเครื่องบิน

สนามบินต่างๆ ทั่วไทย กลับมาคึกคักหนาแน่นไปด้วยผู้คนอีกครั้ง หลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลายลง ทั้งเดินทางท่องเที่ยว ไปทำงาน หรือกลับภูมิลำเนา สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการเดินทางโดยเครื่องบิน คือ เอกสารแสดงตัวตนที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ นอกจากบัตรประจำตัวประชน Passport หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้

แล้ว Boarding Pass ก็เป็น 1 ในเอกสารสำคัญที่หากไม่มีจะไม่สามารถเดินทางได้ โดยคณะกรรมการการบินพลเรือนได้ประกาศ แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ เรื่อง สิ่งที่ต้องใช้แสดงตัวตนสำหรับเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลที่จะเข้าเขตหวงห้าม หรือเขตการบินของสนามบินผู้โดยสารขาออก โดยต้องเตรียมเอกสาร พร้อม Boarding Pass ลักษณะดังนี้

  • Boarding Pass ที่ได้รับจากเคาน์เตอร์เช็กอิน หรือตู้เช็กอินอัตโนมัติ
  • พิมพ์จากอีเมลของสายการบิน
  • เปิด E-Boarding Pass จากแอปพลิเคชันหรือไฟล์ภาพที่ได้รับจากอีเมลสายการบิน

สำหรับ Boarding Pass ที่เป็นภาพถ่าย ทั้งถ่ายหน้าจอ (Capture) และถ่ายจาก PDF ไม่อนุญาตให้ใช้ขึ้นเครื่องบินได้ ตามประกาศของคณะกรรมการการบินพลเรือน เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเอกสารได้ ไม่มีความน่าเชื่อถือ และง่ายต่อการปลอมแปลง

เพราะฉะนั้นใครที่เดินทางโดยเครื่องบิน ห้ามลืมเตรียมเอกสารส่วนบุคคล และใช้ Boarding Pass ให้ถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาหรือตกเที่ยวบินในการเดินทาง

อ้างอิง ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2563

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 024011111
กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism
https://www.facebook.com/photo/?fbid=652591786913278&set=a.307234821448978

Loading