ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

เปิดตัวโครงการ “Amazing Sustainable Event: Business Matching Day” สู่โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับบริษัท มาสเตอร์ แพลน จำกัด จับมือพันธมิตรผลักดันการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อความยั่งยืน เปิดตัวโครงการ “Amazing Sustainable Event: Business Matching Day” สู่โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน”

การจัดงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความสมดุลสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จึงเล็งเห็นว่า การต่อยอดธุรกิจให้กลุ่มผู้ประกอบกอบการ ชุมชน และผู้ให้บริการสินค้ากลุ่ม Low Carbon & Sustainability Management ผ่านการจัดกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อหาโอกาสทางธุรกิจ และขยายช่องทางในการดำเนินการตามนโยบาย ในการจัดการคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) อย่างเป็นรูปธรรม ใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Emergency) การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีการกระจายรายได้เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่มีคุณภาพด้าน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism) จะช่วยส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความหมาย และนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

โดยงาน “Amazing Sustainable Event: Business Matching Day” จะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 9:00 – 18:00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับการจัดเต็ม 5 กิจกรรมไฮไลต์ ได้แก่

  • กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ “Go Green Matching: One Perfect Match สู่โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน”
  • รูปแบบการจัดงานแบบ Sustainable Event โดยมีแนวคิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่เกิดขึ้นได้จริง
  • พบกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้าน Low Carbon และ Sustainable Tourism กว่า 50 ราย
  • พบ Seller จากรางวัล Thailand Tourism Awards (รางวัลกินรี) และ ผู้ประกอบการจาก Go Green Booking Platform ที่การันตีด้วยมาตรฐาน The Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC)
  • Talk Session: เวทีให้ความรู้พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด จากวิทยากร ผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 กันยายน 2566 ได้ที่เว็บไซต์: www.amazingsustainableeventbusinessmatchingday.com
Facebook: https://www.facebook.com/AmazingSustainableEventBusinessMatchingDay

#TAT #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #ททท #AmazingThailand #AmazingSustainableEventBusinessMatchingDay #SustainableEvent #BusinessMatchingDay #GoGreenMatching #GoGreenBooking #BusinessMatching #Perfectmatch #SustainableTourism #การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน #Lowcarbon #คาร์บอน #การจัดงานอย่างยั่งยืน #MasterPlan

Loading