ข่าวประชาสัมพันธ์

เชียงรายเตรียมจัดงานวิ่ง Art Night Run Biennale Ching Rai 2023

เชียงรายเตรียมจัดงานวิ่ง Art Night Run Biennale Ching Rai 2023

วันที่ 19 ธ.ค. 66 ณ ห้องประชุมอูหลงชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน การประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกีฬา ( Sports City )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “ Art Night Run Biennale Ching Rai 2023”

ทั้งนี้จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมขัวศิลปะ จะได้ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองกีฬา ( Sports City ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กับกิจกรรม “ Art Night Run Biennale Ching Rai 2023 “ ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสร้างภาพลักษณ์เมืองในรูปแบบ Sports Tourism ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้ประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองกีฬา Chang Rai Sports City และร่วมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiangrai 2023 และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองจากการใช้ยุทธศาสตร์กีฬามวลชนเป็นเครื่องมือในการดึงดูดนักวิ่งทั่วประเทศให้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการผสมผสานงานวิ่งในรูปแบบ Night Run กลับมหกรรมศิลปะระดับโลก Thailand, Biennale Chiang Rai 2023 เข้าด้วยกัน เพื่อหาทุนให้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย และมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงรายต่อไป

ภาพ/ข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
https://www.facebook.com/Samnaknganprachasamphan/
posts/pfbid0RPsdoD7kRbo7gsk7W4gzBv6awqQ1chvHproFgkCcsopB67aDtWRqwVK4r3zZSQBml

Loading