ท่องเที่ยวเทศกาลและงาน

ททท.เชียงราย เปิดตัวแคมเปญ “เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle”

ททท.สำนักงานเขียงราย เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ภายใต้แคมเปญ”เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle” ด้วยหลากหลายกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมอ 2566 บริเวณด้านหน้าอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (เชิงสะพานขัวพญามังราย) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายภายใต้แคมเปญ “เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle ” พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวหลากหลายกิจกรรม อาทิ เส้นทางชา-กาแฟ เส้นทางศิลปะ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 เส้นทาง Amazing Health & Wellness กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชน โดย ททท.สำนักงานเชียงราย ได้ยกสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวดังกล่าว มาประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวภายในงาน พร้อมทั้งรับฟังการเสวนาทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย “เที่ยวสบายๆ สไตล์เชียงราย Amazing Chiang Rai Lifestyle” ในระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 – 20.00 น.บริเวณด้านหน้าอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (เชิงสะพานขัวพญามังราย) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายมีการเติบโตที่ดี โดยมีสถิติในปี 2565 มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน 5,051,642 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,389,418 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 363.58 และรายได้รวมในปี 2565 จำนวน 34 413 ล้านบาท สำหรับ 10 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม – ตุลาคม 2566 มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนรวม 4,924,558 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.29 (จากสถิติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

ซึ่งในปี 2566 จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของจังหวัดเชียงรายส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมือง Sport City และเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟ รวมถึง Chiang Rai Welness City (เชียงรายเมืองสุขภาพ) และยังได้รับการประกาศจาก UNESCO ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ และในปี 2566 – 2567 จังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนี้งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ,งานมหกรรมเชียงรายดอกไม้งาม,เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม,มหัสจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ งานบอลูนลูนนานาชาติ และงานนมันสการสรงน้ำพระธาตุดอยตุง

ททท. สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและเดินทางมาสัมผัสกับประสบการณ์กับกิจกรรมการท่องเที่ยวและความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยวของจังหวัดเขียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5 หรือ TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเขียงรายได้ที่เว็บไชต์ www.tourismchiangrai phayao.com,เพจ Facebook : ททท.สำนักงานเขียงราย

Loading