ท่องเที่ยวเทศกาลและงาน

ประเพณีโล้ชิงช้า “ดอยผาหมี” | 23 – 26 สิงหาคม 2566

เชิญเที่ยวงานประเพณีโล้ชิงช้าดอยผาหมี ปีนี้งานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า บ้านผาหมี อ.แม่สาย จ.เชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2566 (ตรงกับงานโล้ชิงข้าบ้านผาฮี้)

งานประเพณีโล้ชิงช้าดอยผาหมี อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันที่ 23 วันเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

วันที่ 24 วันสร้างเสาโล้ชิงช้า

วันที่ 25-26 วันโล้ชิงช้า (นักท่องเที่ยวสามารถร่วมโล้ชิงช้าได้)

งานโล้ชิงช้าอาข่า บ้านผาหมี

ประวัติความเป็นมา #งานโล้ชิงช้าอาข่า บ้านผาหมี . จัดทำโดย งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

โพสต์โดย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เมื่อ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2023

คลิปประวัติความเป็นมา งานโล้ชิงช้าอาข่า บ้านผาหมี โดย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลตำบลเวียงพางคำ โทร. 053-646569

Loading