ข่าวประชาสัมพันธ์เทศกาลและงาน

30 ธ.ค. | เทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ประจำปี 2566

เทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ประจำปี 2566

เชิญชวนร่วมงาน “เทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ประจำปี 2566” ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด่านชายแดนบ้านฮวก(กิ่วหก) หมู่12 อ.ภูซาง จ.พะเยา

อำเภอภูซาง ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว พุทธศาสนิกชน ประชาชนอำเภอภูซางและอำเภอใกล้เคียง ร่วมงานเทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ประจำปี 2566 และ เดินช็อป “ตลาดการค้าชายแดน ของดีอำเภอภูซาง และของดี สปป.ลาว”

โดยการนี้ขอเชิญชวนผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง สวมรองเท้าผ้าใบ เพื่อเข้ากับบริบทของภูมิประเทศ ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา และสายหมอกที่สวยงาม และ สามารถ เดิน – วิ่ง ชมทิวทัศน์บริเวณสองข้างทาง สูดอากาศอันบริสุทธิ์

ทั้งนี้วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงคู่พุทธศาสนาและสังคมไทย อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – ลาว จังหวัดพะเยา – แขวงไชยะบุลี อำเภอภูซาง – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาไปสู่ความร่วมมืออย่างกว้างขวางในทุกด้าน ต่อไป

** คณะผู้จัดงานได้อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีการ จัดรถยนต์โดยสารสองแถว รับ – ส่ง ตั้งแต่ทางเข้าบ้านฮวก หมู่ที่ 3 ต.ภูซาง ถึงบริเวณด่านถาวร บ้านฮวก หมู่ที่ 12 **

รายชื่อสถานที่พัก พื้นที่อำเภอภูซาง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และผู้มาร่วมงาน”เทศกาลตักบาตรสองแผ่นดิน ไทย – สปป.ลาว” ในวันที่ 30 ธันวาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม ที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โทร. 054-465054
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064642903659

#ตักบาตรสองแผ่นดิน #บ้านฮวก #ภูซาง #พะเยา

Loading