ข่าวประชาสัมพันธ์

24 ม.ค.นี้ | งานวันนัดพบแรงงาน จ.เชียงราย

งานวันนัดพบแรงงาน เวลา 09.00-15.30 น. ที่ ชั้น 1 บิ๊กซีเชียงราย1

24 ม.ค.2567 “งานวันนัดพบแรงงาน จ.เชียงราย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเขียงราย ร่วมกับ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย 1 จัดงานวันนัดพบแรงงาน “chiang rai job fair 2024” ณ บริเวณบิ๊กบาร์ซาร์ ชั้น 1 บิ๊กซีเชียงราย1 อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ คนหางาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ประสงค์หางานทำและอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการรับสมัครงาน

กิจกรรมภายในงาน
– สมัครและสัมภาษณ์กับนายจ้างโดยตรง
– จัดหางานต่างประเทศ
– การประกอบอาชีพอิสระ

สอบถามเพิ่มเติม สนง.จัดหางาน จ.เชียงราย โทร. 053-152054

Loading