ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี

กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ ๗๖๒ ปี ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุนฯ)

กำหนดการ

08.30 น. พิธีบวงสรวง และพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงราย
10.30 น. การแสดงฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย

14.30 น. พิธีไหว้สาพญามังราย (ถวายเครื่องสักการะ)
18.30 น. พิธีเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย

คำชี้แจง
– ผู้ร่วมการแสดงพร้อมกันในเวลา 08.30 น.

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 053150169
https://www.facebook.com/chiangrai.culture

Loading