สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ชวนประมูลทะเบียนรถเลขสวย รถกระบะ หมวดอักษร ผน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 มี.ค.67

ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ผน

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ขอเชิญประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชน หรือทะเบียนรถสวย

ประเภทรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมวดอักษร  ผน จำนวน 301 หมายเลข

ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต WWW.TABIENROD.COM 

ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ผน

โดยภาพพื้นหลังของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ประมูลนั้น จะเป็นภาพกราฟฟิคพระมาตุลีเทพบุตรขับรถเทียมม้า กำลังลอยลงสู่พื้นดิน แม่น้ำ ทะเล เพื่อปกปักรักษาและคุ้มครองผองภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ประกอบกันเข้ากับอักษรประจำหมวด ผน และตัวเลขอันเป็นมงคล เกิดเป็นภาพป้ายทะเบียนรถ มีความสวยงามโดดเด่น แตกต่างจากแผ่นป้ายทะเบียนรถธรรมดาทั่วไป

ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ผน

นอกจากนี้หมายเลขทะเบียนรถที่ได้จากการประมูลจะเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ประมูลได้ตลอดไป เปลี่ยนใช้กับรถคันอื่นที่มีทะเบียนอยู่แล้วก็ได้ สามารถนำไปจำหน่าย โอน ขายต่อหรือมอบให้แก่บุคคลอื่นที่เคารพรักก็ได้

ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ผน

สำหรับเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
:: สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
 สายด่วน 1584 หรือ โทร. 053-152076 ต่อ 108-9  
:: สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเวียงป่าเป้า โทร. 053-781493
:: สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอเทิง โทร. 053-795222
:: สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาอำเภอพาน โทร.  053-721917

Facebook : ประมูลเลขทะเบียนสวยเชียงราย 

เปิดดูทั้งหมด 71 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 2 ครั้ง