CHIANGRAI GIC CARD บัตรสิทธิประโยชน์ 750 ปี เมืองเชียงราย

เตรียมพบกับสิทธิประโยชน์ดีๆ อันมากมาย เพื่อคนเชียงราย CHIANGRAI GIC CARD … เร็วๆ นี้

จังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือจาก หอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวเชียงราย สมาคมสหพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงราย และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท โกลบอล ไอแคร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ในการจัดทำบัตรสิทธิประโยชน์ 750 ปี เมืองเชียงราย บัตร ChiangRai Gic Card เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย โดยผู้ถือบัตร Gic Card ที่มีอยู่ทั่วประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ที่เกิดจากการใช้จ่ายร่วมกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ สมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือสังคมฯ ในจังหวัดเชียงราย

ผู้ที่สนใจ สามารถเป็นเจ้าของบัตร ChiangRai Gic Card นี้ ได้ตามร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ  และเจ้าของธุรกิจที่สนใจเป็นที่รับบัตร Gic Card 

สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณณรงค์ฤทธิ์ เพชรประดับ โทร.087 – 3044998. Email : dong-x8x@hotmail.com : คุณศิริญญา งามนางนาค โทร 084 – 6129179 Email : Ps_jar001@hotmail.com หรือ www.globalicare.com

ข่าว : globalicare

เปิดดูทั้งหมด 350 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 2 ครั้ง