ข่าวประชาสัมพันธ์

คอนเสิร์ตการกุศล ดอกไม้นานาเพลง ฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย

ขอเชิญรับชมและรับฟังบทเพลงอันไพเราะของดอกไม้นานาพันธุ์ ในคอนเสิร์ตการกุศล “ดอกไม้นานาเพลง”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญรับชม และรับฟังบทเพลงอันไพเราะของดอกไม้นานาพันธุ์   ในคอนเสิร์ตการกุศล “ดอกไม้นานาเพลง” เฉลิมฉลองมหัศจรรย์นิรมิต 750 ปี เมืองเชียงราย วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553  เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

พบศิลปินคับคั่ง….เช่น  วงจันทร์   ไพโรจน์  โฉมฉาย อรุณฉาน อโศก  สุขศิริพรฤทธิ์     วิระ บำรุงศรี    ประพนธ์  สุนทรจามร  ชรัมภ์ เทพชัย  โชติมา  ช่วงวิทย์   คณิตตา   จิตต์เจริญ      ฉัตรแก้ว พรภัทร       ผจงพิศ     พุฒพล       จินดารัตน์    สมบูรณ์   ธวัชชัย  เปรื่องอารมณ์   นักร้องรับเชิญ  ร่วมด้วยศิลปินชาวเชียงราย   ธัญญาทิพย์ ไชยวรรณ์   และนักร้องกิตติมศักดิ์ อีกมากมาย 

พร้อมกับบทเพลงไพเราะ………เช่น  กุหลาบเวียงพิงค์  ดอกไม้เมืองกรุง  ดอกไม้ใกล้มือ  ผกามาลี       อุทยานดอกไม้  กลิ่นดอกโศก   บนลานลั่นทม   ดอกไม้กับแมลง   แผ่นดินทอง    บัวขาว       มาลีมีขาย  ดอกพุดตาน   กบใต้กอบัว   ลาวดวงดอกไม้   กลิ่นราตรี  มาลัยดอกรัก     ไฟรักในทรวง  รำวงมาลัยรจนา   รำวงมาลัยลอย   กุหลาบในมือเธอ  กุหลาบปากซัน              กุหลาบเชียงใหม่    สาวห้วยแก้ว   ดอกไม้เมืองเหนือ     คู่เสน่หา  บัวบาน   น้อยใจยา   บัวไกลตา ดอกนกยูง มาลีแดนสรวง  สมมุติว่าเขารัก ปาหนัน ดอกไม้รำพึง  กลิ่นรักดอกแก้ว   ผึ้ง              ผีเสื้อยามเช้า  ดอกไม้ถิ่นไทยงาม  รำวงมาลัยรจนา  รำวงพวงมาลัย ฯลฯ

พิธีกรโดย จีราภา ปัญจศิลป์   เบณ กุลภัคศรณ์    เป้  ณัฐไวภพ   นฤมล  รัชนีวงศ์    และ         วรฉัฎฐ์  กองแก้ว   บัตรราคา 500.- บาท  จองบัตร  โทร. 053-711870  ,     053-150163    และ มือถือ 089 – 0144  886   , 089 – 755  9322

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย มอบให้โครงการจัดตั้งวิทยุเสียงตามสาย แบบไร้สาย บนศาลากลางจังหวัดเชียงราย(หลังใหม่) ระบบเอฟ.เอ็ม. ความถี่ 101 เม็กกะเฮิร์ต   และกองทุนสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย

สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วิทยาลัยเชียงราย  โรงแรมริมกกรีสอร์ท  โรงแรมวังคำ   โรงแรมโพธิ์วดลรีสอรท์แอนด์สปา โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท    และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย

ข่าว : คุณจุฬาพงษ์ หาญเจริญ

Loading