ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย เทิดไท้องค์ราชันย์สมโภช 750 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จัดนิทรรศการศิลปะร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขงเทิดไท้องค์ราชันย์ สมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากศิลปินล้านนา –จีน ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เรืองรังษี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดนิทรรศการร่วมสมัย ร้อยศิลปินลุ่มน้ำโขง ร่วมสมโภช 750 ปีเมืองเชียงราย กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และร่วมสมโภชเมืองเชียงรายครบรอบ 750 ปี ในปี 2555 รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ออกสู่สาธารณะชนอย่างกว้างขวาง โครงการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งโครงการความร่วมมือทาง GMS ส่งเสริมและพัฒนาทางเทคโนโลยีและการศึกษา ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีศิลปินเชียงรายและศิลปินในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกว่า 100 คนเข้าร่วมงาน ในงานกำหนดจัดการฝึกปฏิบัติให้กับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2554 ที่หอประชุมกาสะลองคำ และนำร่วมจัดนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 -16.30น. ที่หอนิทรรศการ ของ สำนักศิลป์ฯ มรช. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ถ้าเข้าชมเป็นหมู่ คณะบุคคล หน่วยงาน โรงเรียน ให้ติดต่อล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าชมได้อย่างทั่วถึงได้ที่ โทรศัพท์ 053- 776211

ข่าว : สวท.เชียงราย

Loading