23-26 มีนาคม | งาน “บวร ฮอมปอยผญ๋า เมืองโยนกนาคพันธ์” ครั้งที่ 3

ขอเชิญชวนร่วมงาน “บว

Read more

“Chiang Rai Sustainable Design Week 2023” ขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่เมืองสร้างสรรค์เพื่อไปสู่ Unesco

เมื่อวันที่ 13 มีนาค

Read more

เชิญชวนร่วมสืบสาน งานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา “หนึ่งเดียวในโลก” และงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

การท่องเที่ยวแห่งประ

Read more

“2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไว้สาพระธาตุดอยตุง” ..ขอเชิญร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

“2005 ปีสืบมา หกเป็ง

Read more