เทศกาลและงาน

📌 รวมข่าวเกี่ยวกับเทศกาลและงานต่างๆ ที่จัดขึ้นใน จ.เชียงราย และใกล้เคียง กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว งานกีฬา เทศกาลดนตรี เทศกาลอาหาร รวมถึงประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต วิถีชุมชน ชนเผ่า

บทความ-สาระน่ารู้-โซเชียล-อื่นๆเทศกาลและงาน

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้กำหนดจัดพิธีถวายขันดอกล้านนาสักการะ “แม่ฟ้าหลวง” เป็นการถวายความเคารพอย่างสูงสุดตามประเพณีล้านนา

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ไ

Read More
บทความ-สาระน่ารู้-โซเชียล-อื่นๆเทศกาลและงาน

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสานประเพณี​แห่เทียนพรรษา วันที่ 31 ก.ค. นี้ ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่ว

Read More