ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกขุนกรณ์เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์หมอกควันไฟป่าจะดีขึ้น

ประกาศ….เพื่อค

Read more

เชียงราย ระดมฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่นเล็ก ค่าฝุ่นหนาปกคลุมทั่วเมืองเชียงราย

วันที่ 27 มีนาคม 256

Read more