ข่าวประชาสัมพันธ์

เชียงราย ระดมฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่นเล็ก ค่าฝุ่นหนาปกคลุมทั่วเมืองเชียงราย

ฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่นเล็ก PM2.5 

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายป้องกันเทศบาลนครเชียงราย ประสานความร่วมมือกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเชียงราย มทบ.37 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15 และ ปภ.จังหวัดเชียงราย นำรถดับเพลิง รถน้ำ และยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำ/โฟม ด้วยระบบควบคุมระยะไกล (LUF60) ทำการฉีดพ่นละออง เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และ ลดปริมาณฝุ่น PM2.5 บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนฯ ห้าแยกพ่อขุนฯ รวมทั้งหอนาฬิกาเชียงราย และในเขตเทศบาลนครเชียงรายที่มีประชากรอยู่หนาแน่น

นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงราย ยังได้มีการแจกหน้ากาก N95 ให้กับประชาชนที่มีความต้องการ เพื่อใช้ ในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีปริมาณที่เกินค่ามาตรฐาน โดยเมื่อเวลา 13.00 น. ค่า PM2.5 อยู่ที่ 262 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้การพ่นละอองน้ำ ทางจังหวัดเชียงราย ได้ให้มีการดำเนินการเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และลดค่าฝุ่นลง ถึงแม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ได้ทั้งหมด แต่ก็ยังทำให้พื้นที่เกิดความชุ่มชื้นขึ้นมามากขึ้น.

Loading