20/02/66 | เปิดด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก สิ้นสุดการรอคอยยาวนานกว่า 3 ปี

ด่านพรมแดนไทย-เมียนม

Read more

“2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไว้สาพระธาตุดอยตุง” ..ขอเชิญร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566

“2005 ปีสืบมา หกเป็ง

Read more

ขอเชิญชวนทุกคนไปไหว้พระธาตุเจดีย์ 8 พระธาตุประจำวันเกิดของอำเภอแม่สาย

ด้วยในระยะเวลาที่ผ่า

Read more