ท่องเที่ยวเทศกาลและงาน

เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 48 เนื่องในวันวิสาบูชา ประจำปี 2566

เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 48

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในงานเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 48 เนื่องในวันวิสาบูชา ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2566 ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม อ.เมือง จ.พะเยา

เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก เนื่องในวันวิสาขบูชา

  • ชม ทิวทัศน์กว๊านพะเยา และการแสดงศิลปะวัฒนธรรม
  • ชิม จิบกาแฟแลกว๊านพะเยา อาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านเมืองพะเยา
  • ช็อป ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม สินค้า OTOP ตลาดลำใจเวียง ตลาดระเบียงสุข ตลาด SME

***เนื่องจากปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาลดลง การเวียนเทียนในครั้งนี้จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเวียนเทียนบนวัดติโลกอารามจำนวน 3 รอบ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา 054-485781-2

Loading