เทศกาลและงาน

เทศกาลส้มโอและงานกาชาดอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2566

🚩เทศกาลส้มโอและงานกาชาดอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2566
วันที่ 20 – 28 สิงหาคม 2566
ณ ลานหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมภายในงาน
☑การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเวียงแก่น
☑สินค้าราคาถูก
☑จำหน่ายผลผลิตจากส้มโอ
☑การจัดนิทรรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูธนิทรรศการของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
☑การประกวดธิดาส้มโอ
☑การประกวดส้มโอสายพันธุ์ต่างๆ
☑การแข่งขันตะกร้อ
☑การประกวดไก่ชนสวยงาม


☑ขบวนพาเหรด
☑ประกวดร้องเพลง
☑การประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง จากทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
☑คอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องลูกทุ่งแถวหน้าของประเทศไทย อาทิ อาม ชุติมา ก้องห้วยไร่ รัชโย และอื่นๆ อีกมากมาย

20,22 ส.ค._วง ต่อ.มิวสิค
21 ส.ค._ก้อง ห้วยไร่
23 ส.ค._Rach Yo
24 ส.ค._รถแห่
25 ส.ค._อาม ชุติมา

#งานส้มโอเวียงแก่น #ส้มโอเวียงแก่น #งานกาชาด #เวียงแก่น #เชียงราย

Loading