13-19 เมษายน 2566 | “ประเพณีสรงน้ำพระธาตุผาเงา สักการะบูชาหลวงพ่อผาเงา”

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุผาเงา สักการะบูชาหลวงพ่อผาเงา

“ประเพณีสรงน้ำพระธาตุผาเงา สักการะบูชาหลวงพ่อผาเงา” ระหว่างวันที่ 13-19 เมษายน 2566 ณ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุผาเงา สักการะบูชาหลวงพ่อผาเงา

เปิดดูทั้งหมด 58 ครั้ง, เฉพาะวันนี้ 1 ครั้ง