ท่องเที่ยวที่เที่ยว

เริ่มแล้ววันนี้ | กิจกรรม “แอ่วแวดเวียงเจียงฮาย” ..ท่องเที่ยวสะสมแต้มแลกรางวัล

เริ่มแล้ว กิจกรรม “แอ่วแวดเวียงเจียงฮาย” นั่งรถรางชมเส้นทางประวัติศาสตร์ ถนนสายวัฒนธรรม คาเฟ่ ที่กิน ที่พัก ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

นั่งรถรางแอ่วแวดเวียงเจียงฮาย Chiang Rai Destination

วันนี้ (21 ก.ค.66) ที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แอ่วแวดเวียงเจียงฮาย” Chiang Rai Destination เที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ ถนนสายวัฒนธรรม คาเฟ่ ที่กิน ที่พัก ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม จนถึง 15 กันยายน 2566 นี้ โดยมีนายสรรเสริญ ศีติสาร รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นั่งรถรางแอ่วแวดเวียงเจียงฮาย Chiang Rai Destination

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่าเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. สำนักงานเชียงราย) จัดกิจกรรม “แอ่วแวดเวียงเจียงฮาย” Chiang Rai Destination ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการใช้บริการสถานีขนส่งฯ แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทาง 

นั่งรถรางแอ่วแวดเวียงเจียงฮาย Chiang Rai Destination

รวมทั้งสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว ร่วมกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ชา กาแฟ โรงแรมที่พัก บริษัทนำเที่ยว ตลอดจนพัฒนาให้เมืองเชียงรายสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (smart city) ให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่ทันสมัย รวมถึงเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในจังหวัดเชียงราย และเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงรายมากยิ่งขึ้น

นั่งรถรางแอ่วแวดเวียงเจียงฮาย Chiang Rai Destination
นั่งรถรางแอ่วแวดเวียงเจียงฮาย Chiang Rai Destination

ทั้งนี้กิจกรรม “แอ่วแวดเวียงเจียงฮาย” Chiang Rai Destination เที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ ถนนสายวัฒนธรรม พร้อมคาเฟ่ ที่กิน ที่พัก ในเขตเทศบาลนครเชียงราย  จัดระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม จนถึง 15 กันยายน 2566 นี้

และยังได้จัดกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้ประกอบการ กับนักท่องเที่ยว โดยการสะสมแต้มเพื่อแลกรับของรางวัล ซึ่งจัดทำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย อีกทั้งนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมตามจุดต่างๆ ในเมืองเชียงราย โดยมีรถรางบริการฟรีทุกวัน วันละ 2 รอบ ( รอบเช้า 9.30 น และรอบบ่าย 13.30น.) หากท่านใดสนใจนั่งรถราง สามารถลงทะเบียนนั่งรถรางได้ที่จุดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย อาคารศูนย์ส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง ด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช หรือ โทร. 053 600570

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพ/ข่าว

#ChiangRaiDestination #นั่งรถรางแอ่วแวดเวียงเจียงฮาย #นั่งรถรางชมเมือง #ท่องเที่ยวสะสมแต้ม #นั่งรถรางเที่ยวเมืองเชียงราย #เทศบาลนครเชียงราย #ทททเชียงราย #ททท_สำนักงานเชียงราย

Loading